browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Processen

Från tanke till produkt

Jag vill erbjuda er som kund möjligheten att känna er delaktiga i framtagandet av er produkt. Därför har jag i min design och tillverknings process formaliserat möten med dig allt för att skapaoch stärka den kreativa dialogen. Nedan beskrivs kortfattat de 5 faser som jag arbetar efter.

Design

– Kanske den viktigaste fasen i vår dialog.

I ett första inledande möte delar ni med er av uppdragets natur och omfattning. Jag vill försöka fånga lite av era värderingar vad inredningen representerar och betyder för er. Jag vill också ringa in era förväntningar på kvalitet och finish. Om ni har egna skisser, fotografier eller bilder från tidningar så är det ett mycket bra komplement. Efter mötet så tar jag fram skisser/förslag. Om ert uppdrag är omfattande med avseende på design föreslår jag att en inredningsarkitekt knyts till uppdraget. Vi träffas igen och jag presenterar mina skisser. Ni återkopplar så jag får en känsla för om vi är på rätt spår. Denna del av processen kan ta mer eller mindra tid och fler än ett möte kan behövas. Efter det att vi är överens om design, färg, form och materialval lämnar vi designfasen och går in i konstruktionsfasen.

Konstruktion

Under konstruktionsfasen definieras med vilka metoder och material er produkt skall tillverkas te.x, synliga skarvar eller inte, sinkning eller modernare samanfogningstekniker, massivt trä, limfog eller MDF, typ av ytbehandling bestäms också dvs inte bara kulör. Om ni så önskar kan fullständiga konstruktionsritningar uppföras. Ni får nu också en offert på hela arbetet. Vi träffas och jag presenterar offerten, tidplanen samt tillhörande ritningar och bilagor. Ni godkänner förslaget och offerten, arbetet kan starta.

Tillverkning

Eftersom trä är ett levande material måste det först lagras i min verkstad innan tillverkningen kan starta. Materialet måste inta ett stabilt tillstånd dvs virket måste erhålla samma fuktkvot som i min verkstad. Under tillverkningen kan ni som kund alltid komma och titta på hur ert uppdrag fortskrider. Den sista delen i tillverkningsfasen är ytbehandling. Ni kommer att få provbitar av just det material som er inredning/möbel byggs av och den ytbehandling som ni valt, detta för att ni skall känna er extra trygga och att inga obehagliga överaskningar uppkommer i slutet av projektet.

Installation/leverans

Enligt överenskommelse levereras inredningen och installationen kan påbörjas i enlighet med tidplan.

Uppföljning

En månad efter slutförd installation träffas vi igen så ni kan återkoppla hur er inredning/produkt fungerar.